Kiinteistötyönantajat ry

Kiinteistötyönantajat ry on työnantaja- ja toimialajärjestö, joka toimii kiinteistöalan työantajien sekä kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvojana ja neuvontajana.

Lisätietoja: www.kiinteistotyoantajat.fi

Rovanapa Oy on sitoutunut noudattamaan Kiinteistötyönantajat ry:n Eettisiä ohjeita ja käyttämään jäsentunnusta.

Eettiset ohjeet ja jäsentunnus

Kiinteistötyöantajat ry:n jäsen vahvistaa kiinteistöpalvelualan arvostusta

  • Toimimalla laadukkaasti ja luotettavasti asiakkaille annettuja lupauksia ja sitoumuksia noudattaen
  • Toimimalla vastuullisesti ja edellyttämällä myös yhteistyökumppaneiltaan vastuullista toimintaa
  • Noudattamalla salassapitovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen ja olemalla käyttämättä väärin saamiaan tietoja
  • Hoitamalla yhteiskunnalliset velvoitteensa ja vastuunsa sekä tuntemalla toimialansa normit
  • Huolehtimalla henkilöstönsä ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista ja edistämällä henkilöstönsä ja asiakasyritysten työturvallisuutta
  • Kunnioittamalla alan muita toimijoita, kilpailemalla rehellisesti ja sitoutumalla harmaan talouden torjuntaan
  • Sitoutumalla hankkimaan jokaiselle työntekijälleen kuvallisen henkilökortin, josta ilmenee henkilötietojen lisäksi työntekijän veronumero sekä antamaan Tilaajavastuu.fi-palveluun tilaajavastuulain edellyttämät tiedot yrityksestään ja alihankkijoistaan
  • Sitoutumalla ympäristöarvojen ja ympäristötietoisuuden edistämiseen
  • Edistämällä työelämän yhdenvertaisuutta ja erilaisuuden sekä monimuotoisuuden hyväksymistä työyhteisössä