1. Rekisterinpitäjä

Rovanapa Oy (y-tunnus: 1830727-0)
PL 68 (Jaakonkatu 3),
96101 Rovaniemi
Puh. (016)3223 410

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Toimitusjohtaja
PL 68 (Jaakonkatu 3),
96101 Rovaniemi
Puh. (016)3223 410
asiakaspalvelu@rovanapa.fi

3. Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun ja/tai
rekrytointitarpeisiin ja työhakemusten käsittelyyn sekä niiden luomiin tarpeisiin.

5. Rekisterin tietosisältö

– nimi
– henkilötunnus
– osoite
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– peruskoulutus- ja tutkinnot suoritusajankohtineen
– muu suoritettu koulutus
– sovellusten ja ohjelmien käyttötaidot
– erityisosaaminen
– kielitaito
– nykyinen tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
– tärkeimmät aikaisemmat tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
– suosittelijat

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakijan sähköisesti tai paperilla toimittamat tiedot liitteineen.

7. Hakijan tietojen säilytysaika
Rovanapa Oy säilyttää hakemustiedot kahden vuoden ajan siitä hetkestä laskien, kun kulloinenkin rekrytointiprosessi on päättynyt ja uusi työntekijä on valittu.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Rovanapa Oy:n ulkopuolelle. Tehtävänkuvaan mahdollisesti liittyvän henkilöarviointiin liittyen henkilötiedot voidaan toimittaa henkilöarvioinnin tekevälle yhteistyökumppanille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, jonne on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä.

Atk-järjestelmään talletetut tiedot säilytetään keskitetysti lukitussa ja valvotussa atk-konesalissa, joka on palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä, joilta edellytetään järjestelmään kirjautumisessa yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa.