Kiinteistönhoitajan päivittäinen työ koostuu erilaisista kiinteistön ylläpitoon kuuluvista tehtävistä vuodenaikojen vaatimusten mukaisesti.

Kiinteistönhoitajan työtehtäviin kuuluvat kiinteistöjen rakenteiden, osien ja teknisten järjestelmien korjaukset sekä kunnossa- ja ylläpidot. Kiinteistönhoitaja tekee työssään pieniä LVI-töitä, kuten vesikalusteiden kunnostustyöt sekä rakennusautomaation valvonta ja säätötyöt.

Piha-alueiden hoito on keskeinen tehtäväalue, johon kuuluu nurmikoiden leikkausta kesällä, lehtien ja roskien keräilyä/poistamista sekä talvella lumityöt ja luikkaudentorjunta, joita tehdään käsin ja koneellisesti. Puhtailla piha-alueilla ja tiloilla vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin lisäämällä ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Työtehtävät ovat monipuolisia ja työpäivät vaihtelevia. Teknisen osaamisen lisäksi työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, itsenäistä työotetta, ryhmätyötaitoja ja vastuullista asennetta.

http://elamisenammattilainen.fi